.

 

   ZDRAVSTVENO SOCIJALNA ZAŠTITA

 

   Uporedo sa razvojem privrede, na teritoriji opštine Kovačica, posebna pažnja se posvećuje razvoju službe i socijalnoj zaštiti dece, starih i nezbrinutih lica.

   Za zdravstvenu zaštitu stanovništva na teritoriji opštine Kovačica stara se zdravstvena ustanova “Dom zdravlja Kovačica sa zdravstvenim stanicama u Crepaji, Debeljači, Padini, Samošu, Idvoru i Uzdinu. Pri zdravstvenim stanicama u svim mestima postoje apoteke. U svim pomenutim mestima zastupljena je služba opšte medicine (lekari opšte prakse). Dom zdravlja u Kovačici preko svojih posebnih odeljenja, vrši i druge zdravstvene usluge. Ovaj dom je najbolje opremljen i ima organizovanu službu opšte medicine, dečiji i školski dispanzer, dispanzer za žene, antituberkulozni dispanzer, specjalističku ambulantu, zubno-lekarsku službu, službu medicine rada i u novije vreme službu hitne pomoći koja pokriva teritoriju cele opštine.

   Kada je reč o zdravstvenoj zaštiti, meštani Putnikova od svog doseljavanja pa i danas koriste zdravstvene usluge u zdravstvenoj stanici u Uzdinu. Međutim uvek je postojala težnja meštana da se u Putnikovu podigne ambulanta, gde bi lekar mogao povremeno da dolazi uz obrazloženje da je jednostavnije i lakše da jedan lekar povremeno dolazi u Putnikovo nego da svi meštani idu u Uzdin. Naravno tadašnje vlasti su imale razumevanje za ovaj problem, ali se čekao povoljan momenat za realizaciju ovakvog plana. Sa pravne tačke gledišta, za realizaciju ovog plana postojala je zakonska prepreka. Naime, po tadašnjem zakonu o zdravstvu da bi neko naseljeno mesto dobilo ambulantu mora da je od najbliže zdravstvene stanice udaljeno najmanje 5 km i drugo, da ima najmanje 500 stanovnika. Putnikovo nije ispunjavalo ni jedan od ova dva uslova. Od Uzdina je udaljeno 4 km, a po popisu stanovnika od 1981. godine, imalo je 307 stanovnika.

   Tadašnji aktivisti saveza komunista iz Putnikova Milosavljević Zlata i Milivojević Milivoje na jednom od sastanaka insistirali su da je u Putnikovu preko potrebna ambulanta. Za ovo su navedeni brojni razlozi, među kojima su naveli i najsvežiji slučaj  koji se tada desio kada je sin bolesnog oca morao da odnese na “tragače” (drvena kolica na kojima se iznosi stajsko đubrivo iz štale) do Uzdina da primi inekcije. Tadašnji opštinski komitet SKJ-e, je prihvatio ovaj predlog i izgradnju ambulante u Putnikovu uvrstiti u petogodišnji plan razvoja zdravstvene zaštite u opštini. Iako je pripremljena sva potrebna dokumentacija sa realizacijom ovog projekta se odugovlačilo. Tako je 1983. godine izašao zakon prema kome se nemogu graditi neproizvodni objekti, odnosno nemože se novac trošiti u neprivredne investicije. Ovim zakonom je izgradnja ambulante u Putnikovu dovedena u pitanje. I pored toga za realizaciju ovog plana najviše se zalagao Vinka Adam iz Uzdina, koji je te 1983. godine postavljen za sekretara SIZ-a (samoupravna interesna zajednica) za zdravstvo socijalnu i dečiju zaštitu u Kovačici. U vezi sa ovim Vinka Adam danas kaže:

   “Kada je prihvaćen predlog za izgradnju ambulante u Putnikovu, Opštinski SIZ za zdravstvo prihvatio se posla da uradi predlog i pripremi svu potrebnu dokumentaciju i da se sve to prosledi pokrajinskom sekretaru SIZ-a, za zdravstvo u Novom Sadu. Prva varijanta je bila da se ambulanta postavi u zgradi stare škole, ali se iz raznoraznih razloga od toga odustalo. Zato je odlučeno da se izgradi nova ambulanta, te je u tu svrhu pripremljena sva potrebna dokumentacija. Međutim, sa ovim predlogom se dosta odugovlačilo, jer nikako nije mogao da se pronađe način kako da dođe do realizacije ovog predloga, jer Putnikovo kao naseljeno mesto nije isunjavalo ni jedan zakonski uslov za izgradnju ove ambulante.

   1983. godine ja sam postavljen za sekretara SIZ-a, za zdravstvo socijalnu i dečiju zaštitu u Kovačici. Po ovom pitanju stvari su se još više iskonplikovale kada je iste godine izašao zakon koji je zabranjivao ulaganja u neprivredne investicije. E,sada, ja sam se kao čovek našao u veoma delikatnoj situaciji. Sa jedne strane smo obećali meštanima Putnikova izgradnju ambulante, a sa druge strane kada sam imenovan za sekretara SIZ-a za zdravsvo od ovog projekta neće biti ništa. Pošto je Uzdin vešenacionalna mesna zajednica, bili smo svesni da će se teško moći objasniti meštanima Putnikova pravi razlog zbog kojeg se nemože izgraditi ambulanta, te da će se stvar odmah prebaciti na nacionalnoj osnovi, o čemu se tada i tek kako vodilo računa. Razume se, ja sam sve ovo predočio pokrajinskom sekretaru SIZ-a za zdravstvo, te smo ja i doktor Dimča Petru (lekar u Uzdinu) na sastancima stalno potencirali ovo pitanje, ja sam čak izgradnju ambulante u Putnikovu uslovljavao ostavkom na mesto sekretara SIZ-a za zdravstvo, jer sam ne mojom krivicom doveden gotovo pred svršen čin. Tri pune godine smo se borilli za ovu ambulantu, i na kraju se trud isplatio, jer je ambulanta podignuta 1986. godine. Izgradnju ambulante je finansirao pokrajinski SIZ za zdravstvo najvećim delom, dok je jedan deo finansirao opštinski SIZ za zdravstvo.”

.

Ambulanta u Putnikovu

Izgrađena 1986.godine

   Zgrada ambulante je smeštena u dvorištu stare škole, gde je do asfalta urađena široka betonska staza (2m). Kamen temeljac je postavio meštanin Vučetić Radosav. Zgrada je urađena u površini od 50m2, jedna prostorija za prijem pacijenata, jedna za inekcije, prostorija za priručnu apoteku i prostorije za sanitarni čvor.

   Kada je podignuta ambulanta u Putnikovu iste godine je zdravstvena stanica u Uzdinu dobila putnička kola (fiću) te je doktor Dimča sa medicinskim osobljem dva puta nedeljno dolazio u Putnikovo (utorkom i četvrtkom), po dva sata od 13-15 časova. Lekari iz Uzdina su uglavnom dolazili redovno, osim kada je veliko nevreme ili kola u kvaru.

   U poslednje vreme je u selu sve više staračkih domaćinstava, te je potreba za zdravstvenim uslugama mnogo veća nego ranije. Zbog svega ovoga ukazala se potreba, pošto već postoji ambulanta, da u Putnikovo svakodnevno radi jedna medicinska sestra po potrebi a ostali dero radnog vremena u ambulanti u Uzdinu. U periodu od 2001-2002 godine, povremeno je pod ugovorom radila medicinska sestra iz Putnikova (Milena Simić-Stevanović). Milena je radila svakodnevno po potrebi u Putnikovu a ostalo radno vreme u Uzdinu. U poslednje vreme, ove godine (2003) radila je pod ugovorom četvoročasovno radno vreme samo u Putnikovu. Međutim, pošto nije bilo izgleda da u skoroj budućnosti dobije stalno zaposlenje Milena se zaposlila u Beogradu, gde se i odselila sa porodicom.

   Tako je ponovo proradio sindrom male sredine. Zbog malog broja stanovnika selo je ostalo bez medicinske sestre iako je ovom mestu preko potrebna. Ni lekari više ne dolaze, jer kako kažu nadležni iz doma zdravlja u Kovačici, ova ambulanta je ekonomski nerentabilna, jer prema uredbi o planu mreže zdravstvenih ustanova službeni glasnik republike Srbije br.13. iz 1997. godine, koja i danas važi, između ostalog se kaže: ”Zdravstvena stanica van sedišta opština organizuje se za naseljeno mesto preko 3000 stanovnika. Ambulanta se organizuje za jedno ili više mesta sa preko 1500 stanovnika. Prema ovoj uredbi ambulanta u Putnikovu ima već muzejsku vrednost.T o što je neko uložio ogroman trud i naravno novac, smatrajući to moralnom obavezom, kao humani gest prema stanovnicima ovog malog mesta, nažalost, danas nema ekonomsko pokriće i mora pod katanac, čekajući neka bolja humanija vremena.

   Što se zdravstvenog osoblja tiče, po tom pitanju meštani Putnikova i Uzdina imali su nešto više sreće. Između dva svetska rata u Uzdinu je radio lekar Slavko Kamenković rodom iz Botoša, koji je po pričanju starijih meštana mnogo pomagao Putnikovce u podizanju kolonije, a preglede im nikada nije naplaćivao.

   Posle II sv.rata, u Uzdinu je radio lekar Petru Dimča,k oji je ceo svoj radni vek radio u Uzdinu i tako otišao u zasluženu penziju. Doktor Dimča da je radio bilo šta drugo sigurno bi promašio profesiju.B io je omiljen i u Putnikovu i Uzdinu. Izvanredan lekar i još bolji čovek. Putnikovci su ga naročito cenili i poštovali, jer se ranije kod lekara išlo pešice (4km). Doktor Dimča bi otvorio vrata od ordinacije osmotrio prisutne i rekao: ”prvo neka uđu Putnikovci!” ili “ako ima nekoga iz Putnikova neka uđe!”

   Doktor Dimča je otišao u zasluženu penziju cenjen i poštovan od svojih sugrađana, gde i danas živi u Uzdinu.