.

 

   VATROGASNO DRUŠTVO

 

   Dobrovoljno vatrogasno društvo Putnikovoje osnovano 15. maja 1955. godine. Pošto je formirano u narednom periodu pristupilo se neophodnim radnjama koje će omogućiti ovom društvu da nesmetano radi i izvršava

 
Smotra vatrogasaca na otvaranju vatrogasnog doma u putnikovu 1961. godine ( u Stankovoj ulici)
 

Vatrogasci iz Putnikova 1961. godine.

S leva na desno čuče : Branko Vještica, Anto Radovanović, Predrag Mrvić, Vukadin Stojanović. S leva na desno stoje : Kondam iz Uzdina, nepoznat, Antonije Radovanović (drži sina Pericu), Milutin Petronijević, Vlasta Stojanović.

zadatke koji su mu namenjeni prilikom osnivanja. Organizovana su dežurstva za vreme žetve i vršidbe. Svako domaćinstvo plaćaće od lanca 15 din. Za korist DVD-a (taksa za vršidbu na osnovu koje se dobija dozvola za vršidbu). Ova dežurstva su se održavala u domu kulture dok nije sagrađen vatrogasni dom.

Organizovana su dežurstva za vreme pozorišnih predstava i priredbi u domu kulture.

7. novembra 1957 godine upućen je dopis sreskom Savezu DVD u Pančevu sa molbom za pomoć za izgradnju spremišta za vatrogasne sprave

15. maja 1958 godine od vatrogasnog fonda sreza (Kovačica) dobijeno je 500.000 din. i 10.000 din. Za ručnu sirenu. Novac je uplaćen na zemljoradničku zadrugu Uzdin. Dogovoreno je da zgrada bude dugačka 13 m  od toga 6m spremište, 4m učiona i 3m kancelarija. Širina zgrade da bude 4m.

Vatrogasni dom je potpuno završen tek polovinom 1961. godine. Za ovu svečanost pripremljen je pozorišni komad Kir-Janja.

Odmah po završetku doma odlučeno je da se sklopi ugovor sa trgovinskim preduzećem Budućnost iz Kovačice i da se prostorija koja je predviđena za učionu izda za prodavnicu. Po ovom ugovoru lokal se izdaje od 1. juna 1961. godine, na neodređeno vreme, uz mesečnu kiriju u iznosu od 3.000 din.

   Finansiranje opreme je uglavnom vršeno iz opštinskih i srezkih Vatrogasnih domova. Putnikovo kao najmanje naseljeno mesto u opštini dobijalo je uglavnom polovnu opremu od većih mesta. Tako je odmah po osnivanju društva dobijena polovna ručna pumpa tzv. Brentača, koja se vukla konjskom zapregom. Ova pumpa je imala dovodnu i odvodnu prugu a opsluživalo je četvoro ili osmoro ljudi u zavisnodti od pritiska vode. U Uzdinu je kupljena tzv. Saka, mala cisterna kapaciteta oko 300 l vode, koju su takođe vukli konji.

Nema podatka kada je tačno dobijen polovan traktor zetor i cisterna od 1000 litara vode od DVD iz Uzdina, ali po sećnju starijih vatrogasaca moglo bi biti 1967. godine. Sa ovakvom opremom koja je bila polovna i u većini slučajeva neispravna radilo se sve do 1986. godine kada je dobijen nov traktor ferguson i polovna cisterna kapaciteta 3.000 litara vode. U vezi sa ovim, interesantan je slučaj kada 7. augusta 1985. godine, Mićić Slavoljub daje ostavku na mesto komandira koju obrazlaže sledećim rečima:

" (...) Rad u društvu je veoma dobar. Ali šta to vredi kada mi sa ovakvom tehnikom nemožemo da izađemo na požar, jer su nam i traktor i cisterna neispravni."

Od opreme ovo društvo ima još i dve motorne pumpe honda od ostale opreme (creva za dovodnu i odvodnu prugu, mlaznice, šlemovi, opasači, itd.).

Sada se ova društva finansiraju od samodoprinosa mesnih zajednica. Ova sredstva su gotovo neznatna a samim tim i nedovoljna za normalan rad ovih društava, koja i danas muku muče da zadrže zatečeno stanje, onosno da se kako- tako održe. Na sednici DVD od 26. juna 1991. god. između ostalog kaže se sledeće: " (...) Zbog nedostatka finansijskih sredstava i neispravnosti opreme nismo u mogućnosti da organizujemo dežurstvo za vreme žetve."

 

Vatrogasci iz Putnikova sa takmičenja u Idvoru 1965. g.

S leva na desno 1. red : vatrogasac iz Uzdina, Velja Lazić, Arkadije Pavlović, Petar Milić (komandir), Slobodan Bašić, Branko Vještica, Živorad Andrić.

S leva na desno stoje : Milan Milosavljević, Živorad Stojanoviž, Mihajlo Petronijević, Milutin Petronijević, Stevan Subotić, Stojan Lukić.

 

Bronzana medalja 1985. godine  I ekipa

Leži : Vukadin Stojanović

S leva na desno čuče : Dragoslav Andrić, Sanko Pejić, Ranko Stojanović, Slavoljub Petrović.

S leva na desno stoje : Đelović Veljko, Petar Lazić, Živojin učetić, Lazar Petrović

 
Vatrogasni dom 2004. godine

   Dežurstva su se organizovala za vreme žetve i vršidbe, od dana vozidbe do kraja vršidbe. Obično su dežurstva trajala do mesec dana i više, u zavisnosti od vremena. Kada su se pojavili kombajni (oko sedamdesetih godina prošlog veka) više nije bilo vršidbe, pa su se dežurstva održavala samo za vreme žetve 15-20 dana.

Prvih nekoliko godina (1956-1958) dežuralo se bezplatno. Od 1958. godine po jedan dan se dežuralo besplatno, dok se za ostale dane plaćalo od para koje su dobijene od popaše i prodaje senokosa a jedan deo od opštinskog vatrogasnog saveza (OVS). Međutim, ni ovaj način dežuranja nije funkcionisao, pa je 1962. god. dogovoreno da dežuraju tri vatrogasca na smenu (uvek po dvojica na smeni) koji će za svoju dangubu biti plaćeni. Dešavalo se da se za dežurstvo prijavi samo jedan vatrogasac dok su druga dvojica bili uglavnom meštani. Ova dežurstva je sada finansiralo Ovs Kovačica.

Devedeaetih godina prošlog veka finansiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava prebačeno je na mesne zajednice tako da su ova društva zapala u tešku finansijsku krizu koja i danas traje. Zbog svega ovoga 1994. god. u Kovačici je organizovano profesionalno odeljenje protivpožarne policije koje finansira sekretarijat unutrašnjih poslova Repoblike Srbije.

Međutim, DVD Uzdin je tehnički i kadrivski najbolje opremljeno u našoj opštini. Predsednik ovog društva Dimča Petru kaže: " Naše društvo danas broji 150 članova, od toga 100 su aktivni vatrogasci a ostalo su pioniri i omladinci. U periodu finansijske krize koja i danas traje mi redovno svake godine organizujemo dežurstva za vreme žetve gde naši članovi dežuraju dobrovoljno, odnosno, bezplatno. Mi smo u tehnici i ljudstvu spremni da u najkraćem roku lokalizujemo i ugasimo svaki požar osim požara širih razmera. "

Pošto se Putnikovo nalazi u sastavu mesne zajednice Uzdin, što znači da pripada uzdinskom ataru  a pošto iz tehničkih i finansijskih razloga nije u mogućnosti da organizuje dežurstva za vreme žetve smatra se silom prilika da je dovoljno što dežura DVD iz Uzdina koje je u stanju da pokrije svoje područje.

U okviru delokruga svoga rada jedna od aktivnosti dodrovoljnih vatrogasnih društava jeste i takmičenje. Ova takmišenja organizuju se svake godine na opštinskom, pokrajinskom, republičkom i saveznom nivou.

Od svog osnivanja DVD Putnikovo je redovno učestvovalo na opštinskim takmičenjima. S obzirom na tehničku poremljenost sa kojom je ovo društvo uvek imalo nevilja, na opštinskim takmičenjima postizani su sasvim solidni rezultati.