.

 

OPŠTINA UZDIN 

 

Postanak Uzdina je u uskoj vezi  sa postankom vojne krajine, koja je branila Banat, imajući za granicu Dunav, od Titela do Oršave i Karansebeša, i koja je bila brana za dalje nadiranje Turaka. Austriski maršal Frančesko je 1724. godine ,pored Srba, kolonizirao i Rumune, koji su se bežeći ispred Turskog jarma, spuštali preko Transilvanskih alpa u plodnu Banatsku ravnicu.

Za ovaj period se vezuje naseljavanje i postanak Uzdina. Idući letnjim putem prema Padini na udaljenosti od 1km. odmah ispod uzvišenja Đal nalazi se podignut veliki drveni krst (visine 3m) Kako nam je ispričao današnji Uzdinski sveštenik Mikle Teodor, na ovom mestu se odigrala velika bitka za vreme Austro-Turskog rata, gde je, u toj bitci izginuo veliki broj Uzdinaca (1788.g.). Mesto na kome se nalazi današnji Uzdin, je njihova treća lokacija, gde se njegovo naseljavanje počelo 1801. godine.

Posle ukidanja vojne granice (1872. godine) Uzdin dolazi pod Mađarsku administrativnu vlast, koja traje sve do završetka I sv. rata.

Stanoviništvo Vojvodine rumunske nacionalnosti uglavnom je bilo smešteno u Banatu. Prema popisu stanovnika iz 1921. godine u Banatu je bilo 72377 stanovnika rumunske nacionalnosti. Interesantno je da se među banatskim Rumunima posle I sv. rata, nije osetila značajnije revolucionarno raspoloženje (kao što je to bilo u Farkaždinu i Padini), a razlog je verovatno taj što je u toku bila razgraničenje sa Rumunijom i KSHS, koje je trajalo skoro pet godina. (1919-1923).

Po popisu stanovnika iz 1921. godine Uzdin je imao 5340 stanovnika i 1161 domaćinstvo. Stanovništvo je uglavnom bilo Rumunske nacionalnosti. U Uzdinu

.
Uzdin danas

kao ni u celom Kovačičkom srezu nije bilo privatne veleposedničke zemlje. Jedino je opština Uzdin imala nešto više zemlje (uži maksimum 100.kj.) koja je bila pogodna za eksroproprikaciju u svrhe agrarne reforme. Tako je, već po stupanju na snagu prethodnih odredbi za pripremu agrarne reforme (10. aprila 1919. godine) Ministarstvo za agrarnu reformu izdavalo meštanima Uzdina zemlju u zakup (kao zakupodavac) gde je u početku kao novčana jedinica plaćanja bila kruna.

Posle dužih pregovora sa opštinskim vlastima, u Uzdinu, krajem 1924. godine doneta je odluka da doseljenici iz Mađarske podignu sebi novu koloniju na Uzdinskom pašnjaku površine od oko 60kj. Ovakvoj odluci agrarnih vlasti suprostavili su se i meštani i opštinske vlasti Uzdina.