.

SPISAK STANOVNIŠTVA U PUTNIKOVU NA DAN 1.04.2003. godine

 

 

 

 

RB.  prezime i ime                               

g.rođ.

mesto

Stankova ulica

 

 

 1. Radić Srejo

1951.

Loznica(Sreb)

 2.Radić Miladija-Milosavljević

1954.

Zebice

 3. Radić ( Sreja) Slobodan

1973.

Putnikovo

 4. Radić (Uroša) Jovanka-Andrić

1973.

Putnikovo

 5. Radić (Slobodana) Goran

2000.

Putnikovo

 6. Vučetić (Radosava) Ljubomir

1945.

Putnikovo

 7. Vučetić Slobodanka-Stojanović

1945.

Loznica(Sreb)

 8. Vučetić (Ljubomira) Miloš

1968.

Putnikovo

 9. Vučetić(Ljubomira) Dušanka

1972.

Putnikovo

10. Milivojević Cvijeta-Gajić

1929.

Rakovići(BIH)

11. Simić (Stevana) Vidoje

1934.

Podravanje(Sreb)

12. Simić Stevanija-Šarac

1933.

Podravanje

13. Simić (Vidoja) Cvetko

1960.

Podravanje

14. Simić Linka-Motorožesku

1963.

Uzdin

15. Simić (Cvetka) Aleksandar

1998.

Putnikovo

16. Simić (Cvetka) Luka

2001.

Putnikovo

17. Simić (Cvetka) Marko

2002.

Putnikovo

18. Simić (Vidoja) Radivoje

1963.

Podravanje

19. Simić Milena-Stevenović

1971.

Beograd

20. Simić (Radivoja) Milica

1993.

Putnikovo

21. Simić (Radivoja) Vladimir

1995.

Putnikovo

22. Simić (Radivoja) Stevan

1998.

Putnikovo

23. Stojanović (Milisava) Vukadin

1941.

Babičk (Leskovac)

24. Stojanović Stana-Džodić

1939.

Maričiće(Srbija)

25. Vidović (Dušana) Milovan

1938.

Maričiće

26. Vidović Božurka-Nešović

1937.

Visoka

27. Mrvić (Tanaska) Hranislav

1935.

Grabovica

28. Mrvić Milka-Milosavljević

1939.

Zebice

29. Bićanin (Desimira) Dragan

1965.

Uzdin

30. Bićanin(Hranislava)Nada-Mrvić

1970.

Putnikovo

31. Bićanin (Dragana) Vladimir

1989.

Uzdin

32. Bićanin (Dragana) Jelena

1990.

Uzdin

33.Džodić (Vukoja) Milunka

1938.

Maričiće

34. Radovanović (Tome) Kata

1915.

Bata(Mađarska)

35. Filipović (Dobroslava)Cvijetin

1952.

Loznica(Sreb)

36. Filipović Verica-Mikić

1956.

Uzdin

37. Filipović (Cvijetina) Ivana

1981.

Putnikovo

38. Filipović (Cvijetina) Dejana

1986.

Putnikovo

39. Filipović (Cvijetina) Dejan

1976.

Putnikovo

40. Filipović Mihaela-Išfan

1979.

Uzdin

41. Filipović (Dejana) Andreja

2002.

Putnikovo

42. Stojanović (Živorada) Radenko

1958.

Loznica(Serb.)

43. Stojanović Natalija-Lalić

1961.

Tomaševac

44. Stojanović (Radenka) Nenad

1984.

Putnikovo

45. Stojanović (Radenka) Nataša

1989.

Putnikovo

46. Stojanović Živorad

1934.

Loznica(Serb.)

47. Stojanović Jelena-Pavlović

1937.

Ljubovija

48. Anđelković Ranđel

1952.

Ivan Tula(Srbija)

49. Slavić (Slavka) Aleksandar

1979.

Prilužje(Kosovo)

50. Slavić (Slavka) Siniša

1981.

Prilužje(Kosovo)

51. Radovanović Jula-Pejić

1922.

Bata(Mađarska)

52. Mrvić (Tanaska) gradimir

1931.

Grabovnica

53. Mrvić Stoja-Vidović

1929.

Maričiće

54. Petronijević(Milosava)

 

 

      Milunka-Radočić

1937.

Krčmare

55. Petronijević (Mihajla)Dragoslav

1961.

Putnikovo

56. Vučetić (Ljubomira) Milorad

1966.

Putnikovo

57. Radomirović   Ranka-Bojić

1929.

K.Mitrovica

58. Petronijević (Dragutina)Milutin

1934.

Lubnica

59. Petronijević Radojka-Radović

1930.

Maričiće

60. Vučetić (Vujadina) Gojko

1960.

Putnikovo

61. Vučetić(Branka)Spomenka-Vještica   

1964.

Putnikovo

62. Vučetić (Gojka) Marina

1983.

Putnikovo

63. Vučetić (Gojka) Zdravko

1987.

Putnikovo

64. Vještica Zorka-Bašić

1932.

Beograd

65. Vještica Darinka

1917.

Rastičevo(HRV)

66. Vještica(Luke)Mira

1947.

Rastičevo

67. Đolović (Veljka) Čedomir

1968.

Putnikovo

68. Đolović Olgica-Lazić

1971.

Putnikovo

69. Đolović (Čedomira) Dejan

1992.

Putnikovo

70. Đolović (Čedomira) Snežana

1998.

Putnikovo

71. Lazić (Svetozara) Petar

1945.

Putnikovo

72. Lazić Divna-Filipović

1945.

Loznica(Srebr.)

73. Lazić (Petra) Aleksandar

1968.

Putnikovo

74. Lazić Zorica-Kljajić

1970.

Beograd

75. Lazić (Aleksandra) Kristina

1992.

Putnikovo

76. Lazić (Aleksandra) Kristina

2000.

Putnikovo

77. Radonjić (Miroslava) Zoran

1967.

Branjn Vrh(HRV)

78. Radonjić Gordana-Tepšić

1977.

Našice(HRV)

79. Radonjić (Zorana) Miroslav

1986.

Osijek(HRV)

80. Radonjić (Zorana) mateja

1990.

Osjek(HRV)

81. Radonjić Magdalena-Piknjač

1942.

Palovec(HRV)

82. Đolović (Milića) Dragoslav

1938.

Dešiška

83. Đolović Radmila-petrović

1941.

Visoka

 

 

 

Davidova ulica

 

 

 

 

 

 84. Andrić Uroš

1936.

Loznica(Srebre.)

 85. Andrić Jefimija-Ilić

1935.

Pobrđe(BIH)

 86. Andrić (Uroša) Milorad

1964.

Putnikovo

 87. Andrić (Uroša) Milan

1977.

Putnikovo

 88. Andrić (Uroša) Milomir

1962.

Loznica

 89. Andrić Gordana-Simović

1968.

Putnikovo

 90. Andrić (Milomira) Slavica

1991.

Putnikovo

 91. Andrić (Milomira) Saša

1994.

Putnikovo

 92. Vukojević Radmila-Stević

1931.

Krčmare

 93. Bjelajac (Tadije) Slavko

1930.

Velika Klisa(HRV)

 94. Šavrljuga (Slavka)Mira-Bjelajac

1964.

Velika Klisa(HRV)

 95. Šavrljuga Radovan

1988.

Velika Klisa(HRV)

 96. Stevanović (Ratka) Ljubomir

1974.

Putnikovo

 97. Stevanović Mirjana-Bojović

1971.

Beograd

 98. Stevanović Milenija-Rakić

1943.

Zalađe (BIH)

 99. Stevanović Perka-Vujadinović

1937.

Vrsinje (BIH)

100. Lukić (Stojana) Dragan

1960.

Zagoni(Tuzla)

101. Lukić Gordana-Vukojević

1972.

Putnikovo

102. Lukić (Dragana) Sanja

1991.

Putnikovo

103. Lukić (Dragana) Jelena

1994.

Putnikovo

104. Lukić Jelica-Vučetić

1943.

Loznica

105. Simović Kovina-Dukić

1938.

Dešiška

106. Kovač Jožef

1950.

Kanjiža

107. Kovač Stojka-Petrović

1951.

Loznica

108. Pejić Milka-Todić

1922.

B.Krupa

109. Pejić (Jovana) Stanko

1952.

Putnikovo

110. Ostojić Paraskeva-Lazić

1911.

Bata(Mađarska)

111. Stanković Bojana-Zeljković

1920.

B.Krupa

112. Lukić (Kostaduna) Marko

1966.

Putnikovo

113. Lukić Biljana-Živanov

1974.

Idvor

114. Lukić (Marka) Milan

1990.

Putnikovo

115. Lukić (Marka) Slađana

1994.

Putnikovo

116. Lukić Kostadin

1923.

Zagoni(Tuzla)

117. Lukić Jugoslava-Bibić

1934.

Orovica

118. Radovanović  Grozdana

1917.

Bata(Mađarska)

119. Milić Ljubimka

1935.

Bata(Mađarska)

120. Vukić Zorka-Ljokić

1932.

Polom(Srebrenica)

121. Stojaković Aleksandar

1932.

Putnikovo

122. Stojaković Slobodanka-Filipović

1943.

Loznica(Sreb.)

123. Stojaković Nemanja                 

1987.

Putnikovo

124. Radović (Miloša) Slavomir   

1949.

Marčiće

125. Radović Ljubimka-Ivanović   

1953.

Aleksinac

126. Radović (Slavomira) Dušan   

1988.

Putnikovo

127. Roglić Miloš                           

1926.

Visoka

128. Stevanović (Ratka) Stojan     

1963.

Sarače (Sreb.)

129. Stevanović Verica-Lukić      

1970.

Putnikovo

130. Stevanović (Stojana) Slađan 

1994.

Putnikovo

131. Stevanović /Stojana) Darko   

1997.

Putniokvo

132. Lazić Ljubinka-Nikolić         

1922.

Neuzina

133. Perović Milana-Vulićević    

1929.

Visoka

134. Trajković (Živojna)Novica(učitelj) 

1963.

Vlastonice

135. Trajković Dušanak-Jovanović

1963.

Leskovac

136. Trajković (Novice) marija

1998.

Putnikovo

137. Petrović (Milivoja) Lazar

1957.

Loznica(Sreb.)

138. Petrović Jasmina-Stojanović

1965.

Putnikovo

139. Petrović (Lazara) Dalibor

1982.

Putnikovo

140. Petrović (Lazara) Danijela

1987.

Putnikovo

141. Stojanović Grozdanak-Simić

1942.

Podravanje(Sreb.)

142. Stojanović Slavoljub

1940.

Putnikovo

143. Stojanović Jovanaka-Grkavac

1939.

Grkavac(Trebinje)

 

 

 

 

 

 

Bosanska ulica

 

 

 

 

 

144. Milosavljević Stojka-Stakić

1928.

Prekorađ (Srbija)

145. Milosavljević Svetlana Dimovski     

1958

Beograd

146. Milosavljević (Milana)Veljičko      

1955

Zebice

147. Andrić (Radoja) Miloje

1958.

Loznica(Sreb.)

148. Andrić Lela-Prelić

1968.

Crepaja

149. Andrić (Miloja) Jelena

1986.

Putnikovo

150. Andrić (Miloja) Radoje

1987.

Putnikovo

151. Andrić Koviljka-Dragičević

1919.

Zalazj(Srebrenica)

152. Prodanović Milan

1936.

Jeminovac

153. Đurić Stojka

1929.

Dvorište(Srebr.)

154. Andrić (Živorada) Dragoslav

1965.

Putnikovo

155. Andrić Jasmina-Govedarica

1961.

Orlovat

156. Andrić (Dragoslava) Suzana

1987.

Putnikovo

157. Andrić (Dragoslava) Sanela

1988.

Putnikovo

158. Andrić (Dragoslava) Snežana

1990.

Putnikovo

159. Andrić Danica-Petrović

1943.

Loznica(Sreb.)

160. Bogdanović (Petka) Milorad

1938.

Prizren

161. Rakić (Voje) Milan

1959.

Putnikovo

162. Rakić (Voje) Milka

1952.

Visoka

163. Zeremski (Avrama) Marinko

1931.

Turija

164. Zeremski Milica-Škundić

1927.

Rastičevo(HRV)

165. Petrović Damnjan

1933.

Loznica(Sreb.)

166. Petrović Slavka-Vučetić

1939.

Putnikovo

167. Petrović (Damnjana) Žarko

1958.

Putnikovo

168. Petrović Biljana-Đokić

1961.

Tomaševac

169. Petrović (Žarka) Davor

1981.

Putnikovo

170. Petrović (Žarka) Dijana

1983.

Putnikovo

171. Mićić Obrenija-Vučetić

1924.

Loznica(Sreb.)

172. Mićić (Save) Slavoljub

1949.

Loznica(Sreb.)

173. Mićić Milojka-Josipović

1951.

Obad(Srebrenica)

174. Bojović Milka-Nikolić

1925.

Visoka

175. Vukojević (Trifuna) Stojko

1920.

Karanovac(BIH)

176. Vukojević Stoja-Vuković

1926.

Krupa na Vrbasu

177. Stojanović Ljubisav

1932.

Veliko Pupavce

178. Stojanović Vukosava Milosavljević

1932.

Zebice

179. Đolović (Milisava) Veljko

1948.

Dešiška

180. Đolović Želimirka-Perović

1947.

Visoka

181. Đolović (Veljka) Radoje

1971.

Putnikovo

182. Đolović Konstanca-Đura

1972.

Uzdin

183. Đolović Vukosava-Marković

1930.

Rudare

184. Simović (Milomira) Vladan

1972.

Putnikovo

185. Đolović (Dragojla) Miloš

1969.

Putnikovo

186. Vukojević Boško

1937.

Karanovac(BIH)

187. Vukojević Desanka-vuković

1948.

Krupa na Vrbasu

188. Vukojević (Boška) Boran

1969.

Putnikovo

189. Savović Zlatija-Jevtić

1935.

Đake

190. Savović (Živka) Milorad

1958.

Svinjište

191. Savović (Živka) Miloš

1961.

Svinjište

192. Savović Dragana-Radić

1970.

Putnikovo

193. Savović (Miloša) Tanja

1993.

Putnikovo

194. Savović (Miloša) Nataša

1995.

Putnikovo

195. Savović Miodrag

1938.

Svinjište

196. Savović(Miodrag) Vučeta

1963.

Putnikovo

197. Jovanović Miloslava-Đukić

1940.

Svinjište

198. Jovanović (Jovana) Nebojša

1972.

Putnikovo

199. Jovanović Maja-Gaborov

1980.

Orlovat

200. Vučetić  (Vujadina) Živojin

1956.

Loznica(Sreb.)

201. Vučetić  (Živojina) Borislav

1983.

Putnikovo

202. Vučetić  (Živojina) Milomir

1986.

Putnikovo

203. Komljenović Borislav

1956.

D.Bukovica(HRV)

204. Komljenović Ljiljana-Vigljević

1960.

Orahovica(HRV)

205. Komljenović (Borislava) Damir

1982.

Našice(HRV)

206. Vukojević Miroslava-Penić

1936.

Mrkonjić Grad

207. Lukić Slavko

1946.

Bratunac

208. Lukić Ljubica   -Milovanović

1943.

Obad(Srebr.)

209. Simović (Milana) Nada

1949.

Đake

210. Simović (Nade) Nikola

1971.

Putnikovo

211. Simović (Milana) Radovan

1965.

Putnikovo

212. Simović (Nade) Branka

1982.

Putnikovo

213. Simović (Nade) Ilija

1990.

Putnikovo

214. Vukojević (Stojana) Ratko

1952.

Karanovac(BIH)

215. Vukojević Ana

1956.

Ečka

216. Radić Milica-Prokić

1945.

Fakovići(BIH)

217. Vukojević Vlado

1927.

Rekavica(BIH)

218. Vukojević (Vlade) Petar

1957.

Rekavica

219. Vukojević Rosa-Lakić

1959.

Rekavica

220. Vukojević (Petra) Bojan

1981.

Putnikovo

221. Vukojević (Petra) Jelena

1983.

Putnikovo

222. Mirović Mirko

1949.

Sikirić(Srebr.)

223. Mirović Zora-Kovačević

1946.

Bjelova (Srebr.)

224. Stojanović (Živorada) Ranko

1963.

Loznica(Sreb.)

225. Stojanović Svetlana-Mirović

1967.

Bratunac

226. Stojanović (Ranka) Tijana

1987.

Putnikovo

227. Stojanović (Ranka) Snežana

1991.

Putnikovo

228. Stojanović (Ranka) Filip

2001.

Putnikovo

229. Savović Miladin

1946.

Svinjište

230. Savović Stanica

1946.

Svinjište

231. Savović (Miladina) Dragan

1972.

Putnikovo

 

Najstariji stanovnik Putnikova (93 godine)

Anđelija Milić ispred svoje kuće