.

 

          KULTURA

 

       Odmah po dolasku podižući sebi nove domove o nekakvim kulturnim aktivnostima nije moglo biti ni govora. Međutim, čim su se malo sredili pored svakodnevnih obaveza, moralo je biti vremena za druženje i zabavu naročito omladine. U svom rukopisu Milan Radovanović kaže: “Po završetku naseljavanja kada se stanje koliko toliko sredilo, pojavila se želja za organizovanjem kulturnog života, naročito u zimskom periodu kada ljudi nisu bili okupirani poljoprivrednim radovima. Pošto u naselju nije bilo škole a samim tim ni učitelja ili bilo kakvog intelektualca, morali smo se snalaziti sami kako smo znali i umeli. 1928. godine formirana je dramska sekcija u okviru koje je pripremljen pozorišni komad “Đido” od Janka Veselinovića. Oko pripremanja komada mnogo su pomogli doktor Slavko Kamenković lekar iz Uzdina i tadašnji šef železničke stanice u Uzdinu Vlastimir. Sa ovim pozorišnim komadom gostovali smo i održali nekoliko predstava po okolnim mestima. Od zarađenog novca kupili smo 7 komada tambura za tamburaški orkestar. Pošto od članova niko nije znao da svira, morali smo angažovati stručno lice, učitelja koji je mogao da ih osposobi da samostalno sviraju. Kapelnik je bio neki Zaviša Glogović iz sela Sravole koje se nalazi u rumunskom delu Banata. On je svirao sve instrumente. Rad ovog društva bio je veoma uspešan, tako da su i mnogo veća mesta mogla da nam pozavide.”

   U ovom kratkom osvrtu na kulturni život ne vidi se kako se ovo društvo zvalo. Nezvanično se na nekim mestima pominje kao “Diletantsko društvo”.

   U svojoj knjizi “Po ravnom banatu od 1935. godine autor Sveta Milovanović kaže: ”...Mnogi stanovnici Putnikova su aktivni članovi “narodne odbrane” u Uzdinu. Mnogo su učinili da se njen rad u ovom mestu oseti. Tamburaška sekcija narodne odbrane isključivo je sastavljena od članova iz Putnikova."

   Bilo kako bilo, postavlja se pitanje gde su se odvijale kulturne aktivnosti kada u Putnikovu nije podignuta ni jedna zgrada gde bi se mogle upražnjavati kulturne aktivnosti. Prema onome što je Milan Radovanović pisao da su se crkvene aktivnosti održavale (dok nije podignuta škola a kasnije i crkva) u kući Blagoja Gudovića, te je moguće predpostaviti da su se ovde održavale i kulturne aktivnosti.

   Kada je puštena u rad novopodignuta škola(početkom 1935.g.), sve kulturne aktivnosti i crkvene službe održavale su se u ovoj zgradi.Tako su meštani najzad dobili prostoriju gde mogu da se okupljaju.

   U svom rukopisu Milan Radovanović kaže: “...Škola je služila za sve. U školi su se održavale pozorišne i druge predstave, obavljane probe, održavale igranke, sednice, skupštine i konferencije, a ujedno je služila za održavanje verskih i crkvenih bogosluženja. Tu se krštavalo i venčavalo a održavali su se i razni tečajevi. No bez obzira na sve čemu je služila, škola je uvek bila čista i uredna. 1937 godine osnovana je “Narodna knjižnica” i čitaonica koja je smeštena u školi. Radila je svako veče od 18-22 časa. Tamburaški orkestar je tu održavao probe, čitali su se knjige i novine i razni časopisi, a devojke i mlade žene donososile su tu ručne radove i tu radile.”

   Kada je institucija  “narodne odbrane” prestala sa radom, celokupna njihova biblioteka od preko 500 knjiga predata je narodnoj knjižnici i čitaonici, koja je poslužila kao osnov na širenju kulturno prosvetnog rada u Putnikovu.

   Na osnovu do sada izloženog vidimo dok nije podignuta škola da su se kulturne aktivnosti i crkvene službe održavale u kući Blagoja Gudovića gde su o većim praznicima održavane igranke i priredbe, zašto su morali plaćati zakupninu. Kada je škola podignuta meštani su sa još većim elanom pripremali pozorišne komade, radila je biblioteka sa čitaonicom, igranke su se održavale svake nedelje i praznicima.

.
Samarjanski tečaj 1938. godine
..

   U okviru kulturno prosvetnih aktivnosti pored biblioteke sa čitaonicom iste godine 1937. osnovan je školski odbor društva crvenog krsta. O ovome Milan Radovanović kaže: “U proleće 1938. godine održan je tromesečni tečaj prve pomoći (Samarjanski tečaj) u organizaciji društva crvenog krsta. Tečaj je vodio dr. Slavko Kamenković lekar iz Uzdina. Tečaj je pohađalo 28 lica oba pola. Tečaj je održavan svako veče, a ispit je održan meseca maja 1938. godine, pred komisijom od 11 lekara iz Petrovgrada (1935 godine, Veliki Bečkerek) čiji su svi polaznici sa uspehom položili.”

   Negde u to vreme (između 1935. i 1940. godine) u Putnikovu se doselio Svetislav Vaškić sa svojom porodicom, te je u Putnikovu otvorio kafanu koja je radila do 1954. godine kada se Vlaškić odselio za Zrenjanin. Tako su i stariji meštani imali gde da izađu, da se opuste, da uz čašicu malo proćaskaju.

   Najzad je selo malo živnulo, posle napornih poljoprivrednih radova imali su gde da izađu,da se malo opuste.

   S obzirom na broj stanovnika (1948. g. 190 stanovnika) dramska sekcija u Putnikovu imala na repertoaru zaista inpozantan broj pozorišnih predstava, za ovu priliku navešćemo neke koje su najčešće izvođene: Dido, Kir Janja, Gospođa ministarka, Ljubavno pismo, Sumnjivo lice, Laža i paralaža, Pokojnik, Zajednički stan, Ožalošćena porodica, Vlast, Pop Ćira i pop Spira, Seobe, Izbiračica, Ženidba i udadba, Jazavac pred sudom, Čarlijeva tetka, Zla žena.

   Puni samopouzdanja radili su sa voljom željni zabave i druženja.Sa decom su radili učitelji dok je sa omladinom radio neumorni Milan Radovanović.

   U početku su priredbe i pozorišne predstave održavane u samom selu, dok su kasnije sa pozorišnim predstavama obilazili okolna mesta, sakupljajući tako novac za izgradnju doma kulture. U to vreme, posle oslobođenja u svim mestima naše opštine formirana su kulturno prosvetna društva. Tako je i u Putnikovu 9. januara 1951. godine, održana osnivačka skupština kulturno prosvetnog društva gde je doneta odluka da ovo društvo zvanično nosi naziv KPD “Branislav Nušić” Putnikovo. Na ovoj skupštini je usvojen i nov status društva, i izabrana je uprava čiji je prioritetan zadatak bio izgradnja doma kulture.

   O pripremama za izgradnju i o samoj izgradnji doma kulture u svom rukopisu Milan Radovanović kaže: “Kod mesnog odbora postojao je fond od lokalnih prihoda u iznosu od 60000.din, a takvih prihoda je bilo više, pa je rešeno da se svi ti prihodi upotrebe za podizanje doma kulture. Tako je do kraja 1951. godine u blagajni kulturno prosvetnog društva bilo 143.261,50.dinara. Iste godine nabavljeno je 40.000 komada pečene cigle. 1052 godine kupljena je građa.

..
Nedovršena zgrada doma kulture 1953. godine
.
Са отварања Дома Културе 29. новембра 1953. гоидине
.
Renovirana zgrada doma kulture 2004. godine
.
Pozorišna predstava iz prve generacije koju je pripremio Milan Radovanović
.

  Iste godine društvo je dobilo nagradu za kulturno prosvetni rad u iznosu od 10.000.din, a od sreskog komiteta pomoć od 60.000.din. 30.maja 1952. godine pogođen je majstor za zidanje Miša Mlinarček iz Kovačice. Pogođeno je da majstor sazida dom i da zgradu stavi pod krov po ceni od 63.000.din. Radovi na izgradnji počeli su 14. juna 1952. godine, i nisu prekidani dok zgrada nije stavljena pod krov. U nedostatku finansijskih sredstava, radovi su nastavljeni u proleće 1953. godine. Novčana sredstva je obezbedio komunalni odsek sreskog narodnog odbora. Ovome je naročito doprineo načelnik komunalnog odseka gospodin Čekić, koji je nesebično pružao svaku moguću pomoć. U režiji kulturno prosvetnog društva obavljeno je krečenje doma po ceni od 15.000.dinara. Džakove za kulise poklonila je kudeljara Pančevo. Orman za biblioteku poklonio je sreski narodni odbor. G. Čekić je dao novac za zavesu za pozornicu, i za kupovinu velike “Petromaks” lampe od 500 sveća. Stanovnici Putnikova učestvovali su u svim pratećim radnjama: Sami su izradili kulise za pozornicu, čišćenje terena oko doma itd.

   Za podizanje doma kulture iz blagajne KPD-a, utrošeno je 344.212.dinara. Od strane saveza dobijena je pomoć od 450.000 dinara, tako da je za izgradnju doma utrošeno oko 800.000 dinara. Biblioteka je raspolagala sa 514 komada knjiga.

   Svečano otvaranje doma obavljeno je 29.novembra 1953. godine,s a pozorišnom predstavom “Pokojnik” Branislava Nušića, uz prisustvo mnogobrojnih gostiju i velikim narodnim veseljem.”

  

   Zgrada doma kulture ima 160m2 korisne površine. Od prostorija ima veliku salu sa izdignutom binom za priredbe i pozorišne predstave, uz koju je podignuto prostorija za presvlačenje učesnika programa ”svlačionica”. Na ulazu u zgradu doma je mali hodnik koji razdvaja salu od čitaonice.

   U svom programu rada kulturno prosvetnih društava,pored ostalih recimo,interesantnih su ciljevi knjižnica i čitaonica,gde se između ostalog kaže:

   Kulturni život u ovom malom mestu bio na zavidnom nivou, i mogao je poslužiti za primer ostalim mnogo većim mestima u Kovačičkom srezu.

   Ova generacija amatera radila je do šezdesetih godina prošlog veka, možda i koju godinu kasnije, ali uglavnom kako se ko zapošljavao u okolnim gradovima tako je i napuštao amaterski rad u dramskoj sekciji. Njihova mesta zauzimale su mlađe generacije doseljenika iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ipak ova generacija je postigla najbolje rezultate u sferi pozorišnog stvaralaštva u Putnikovu.

  U pripremanju pozorišnih komada sa omladinom i odraslima najviše je radio Radovanović Milan preko 30 godina (1928-1960).U Putnikovu su se pozorišne predstave davale sve do otprilike 1966. godine, kada dolazi do masovnije pojave radija i televizije. Od ovog perioda sve je manje bilo pozorišnih predstava, da bi sedamdesetih godina potpuno nestale sa scene. Nešto malo duže su se zadržale dečije pozorišne predstave do 1980. godine, do odlaska učiteljice Gordane. I kasnije su učitelji davali priredbe sa dečijim predstavama ali znatno ređe, a u poslednje vreme nikako.

   U periodu od 196?-1970 godine pozorišne predstave sa omladinom i odraslima pripremali su Velimir Lazić sa učiteljima Adamom i Gordanom.

   U ovom periodu došlo je do smene generacije što se pozorišta tiče, te su pored nekih članova što su ostali iz stare garde u pozorišnim predstavama igrali i učitelji Adam i Gordana.

   Što se pozorišnih predstava tiče od 1970. godine interesovanje za ovu vrstu zabave je opalo, te su tadašnji omladinci u par navrata pokušali da pripreme pozorišne predstave, ali bez većeg uspeha.