.

 

KLIMATSKE PRILIKE

 

Što se klimatskih prilika tiče područje opštine Kovačica kao i deo šire Vojvodine nalazi se u prostranoj oblasti umereno kontinentalne klime. Karakteristično je da se u Vojvodini, iako je u pitanju mali ravničarski prostor, javljaju veća godišlja, mesečna i dnevna kolebanja temperature vazduha. Neravnomerni su količina i raspored padavina u toku godine. Pored toga zastupljene su promenljive vrednosti u temperaturi zemljišta, vlažnosti vazduha, oblačnosti i osunčavanju, pojavi i jačini vetrova. Na teritoriji Južnog Banata odnosno opštine Kovačica vetrovi se javljaju iz svih pravaca. Najizrazitiji vetar je Košava koji je manji ogranak evroazijskog monsuna, koji duva sa rashladnih istočnih nizija Evrope prema sredozemnom moru. Košava ima jugoistočni pravac i duva u zimskoj polovini godine. Dužina trajanja ovog vetra u kontinuitetu kreće se od 2-5 dana i duže. Ima prosečnu brzinu od 20-40km na čas, a u pojedinim udarima dostiže brzinu i do 90 km na čas.

Drugi po učestalosti je severozapadni vetar i duva u toplijoj polovini godine, donosi oblačno vreme sa padavinama. Prosečna brzina mu je 40km na čas.

 

PADAVINE I OSTALE ATMOSFERSKE POJAVE

 

U poljoprivrednoj proizvodnji, pored temperature vazduha i zemljišta, padavine predstavljaju najznačajniji klimatski element. Vojvodina kao šira regija, u poređenju sa ostalim regijama bivše Jugoslavije ima relativno malu prosečnu količinu padavina – oko 600mm. Stoga je, s aspekta poljoprivredne proizvodnje koja je na ovoj teritoriji dominantna grana privrede, veoma značajan raspored padavina po mesecima, učestalost i intenzitet njihovog izlučivanja. Kiša se obično izlučuje u vidu blagog rominjanja i jakih pljuskova. U toku proleća i jeseni za ovo agroklimatsko područje karakteristična je rominjajuća kiša. Ona može, s kraćim prekidima da traje nekoliko dana, pri čemu dobro natopi obradive površine u toku leta. Povremeno se javljaju jaki i kratki pljuskovi, često praćeni nepogodama. Ovako izlučivanje padavina nanosi veće štete biljkama nego što im koristi. Jaki pljuskovi oštećuju osetljive delove biljaka i ostavljaju za sobom veću količinu površinske vode, koja se u pojedinim delovima plodnih oranica i duže zadržava. Grad ostavlja još gore posledice na ratarske kulture. Javlja se najčešće u letnjem periodu, praćen olujnim vetrovima i grmljavinom. Ponekad pada u veoma krupnim granulama i pričinjava velike štete poljoprivrednicima. Prema podacima meteorološke stanice u Pančevu na ovom području Južnog Banata najviše grada padalo je 1965. i 1971. godine. U zimskom periodu padavine se javljaju u obliku snega. Srednji broj dana sa snegom  je najveći u januaru 7,2 a najmanji u aprilu 0,5. Snežni pokrivač ima ogroman značaj u čuvanju, odnosno zaštiti ozimnih useva od jačih mrazeva i niskih temperatura. Značaj snežnog pokrivača ogleda se i u obilatom vlaženju obradivog zemljišta, koje nastaje u proleće prilikom otapanja snega, što takođe pogoduje ozimnim usevima.

U agrarnom području kao što je Kovačička subregija veoma je značajno vremensko razdoblje u kojem se javlja mraz. Ovaj klimatski element najčešće se javlja u ovom kraju od oktobra do marta, a veoma retko van navedenog perioda u rano proleće, oštećuje najosetljivije delove biljaka i nanosi veće štete ratarstvu. Pored toga ako jaki mrazevi u zimskom periodu duže traju a ozime kulture nisu prekrivene snegom, takođe dolazi do  oštećenja biljaka i smanjenja prinosa ovih kultura.

Magla je karakteristična za zimski period godine. Godišnji broj dana sa maglom kreće se između 25-45 dana. Njena gustina i dužina trajanja uslovljeni su određenim toplotnim prilikama, rasporedom vetra i drugim faktorima. Ponekad zimi u jutarnjim i prepodnevnim časovima svojom većom gustinom magla u ovim krajevima ometa normalno odvijanje drumskog saobraćaja.